Open Bible Central Scholarship

Giá trị: 5000000
School: Harvest Bible College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Đạt điểm xuất sắc tại các lớp học tín chỉ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!