Open Scholarship

Giá trị: 8500 CAD
Trường: Vancouver Island University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Open Scholarship dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Canada theo đuổi nghiên cứu sau đại học về bất kỳ ngành nào, ở Canada hoặc các nơi khác
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!