Otis A. Singletary Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: University of Kentucky
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có các chứng chỉ quốc tế: 33 ACT, 1490 SAT, tối thiểu 3.8 GPA.
Mô tả:
- Giá trị học bổng bao gồm cả tiền học phí và chỗ ở. - Học bổng hỗ trợ cho tất cả các sinh viên trong và ngoài nước.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!