Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $8,000 mỗi năm
Trường: Southern Cross University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên hiện đang theo học như một sinh viên quốc tế đủ điều kiện tại Đại học Southern Cross tại Gold Coast, Lismore hoặc Coffs Harbour campus. - Hoàn thành thành công tối thiểu một năm học tại Đại học Southern Cross và nhận được ít nhất một tín chỉ trong tất cả các đơn vị. - Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tham dự của chương trình và thị thực sinh viên của họ để vẫn đủ điều kiện nhận học bổng. - Sinh viên không phải là công dân hoặc thường trú nhân của Úc và New Zealand.
Mô tả:
Học bổng hỗ trợ một sinh viên quốc tế tại Đại học Southern Cross, người đã có được thành tích học tập xuất sắc ở bằng đại học hoặc sau đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!