Outstanding International Student Award

Giá trị: 4,492-10,481
Trường: The University of British Columbia
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là tân sinh viên của UBC - Là sinh viên quốc tế - Có kết quả học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng
Tiêu chí xét học bổng
Kết quả học tập và hoạt động ngoại khóa
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!