Overseas Uggla Family Scholarships

Giá trị: £27,526
Trường: London School of Economics and Political Science, University of London
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 05, 2020
Tổng số xuất: 3
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế nhận được thư mời nhập học tại một chương trình bậc cử nhân tại LSE
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào tình hình tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Điền đơn xin học bổng bậc cử nhân tại LSE Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng hướng đến các sinh viên quốc tế có nhu cầu được hỗ trợ tài chính. Đặc biệt, học bổng nhằm tạo cơ hội cho sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, trau dồi khả năng lãnh đạo và có cái nhìn mang tính toàn cầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!