Pathway Scholarship

Giá trị: CAD 41000
Trường: Full Sail University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đầu vào với đại diện Tuyển sinh Đại học Full Sail. - Đã đăng ký nhập học với tư cách là sinh viên mới của Đại học Full Sail cho chương trình cử nhân 29 tháng trong trường. - Đã đáp ứng yêu cầu đầu vào cho chương trình cử nhân Đại học Full Sail mong muốn. - Đã hoàn thành Đơn Xin Viện trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) (www.fafsa.ed.gov) Miễn phí và xem lại Báo cáo Viện trợ Sinh viên Liên bang của họ với Hướng dẫn Ghi danh Đại học Sail đầy đủ. - Đã hoàn thành quy trình Ghi danh / Hỗ trợ Tài chính và chứng minh được nhu cầu, được tính theo công thức dựa trên nhu cầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!