Pathway Scholarship

Giá trị: học bổng OUA sẽ chi trả học phí và chi phí sách giáo khoa cho một đến bốn môn học đầu vào đại học
Trường: Open Universities Australia
Hạn nộp hồ sơ: 19 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: - Tuổi từ 16 đến 25 tại thời điểm nộp đơn. - Sống trong cùng một cơ sở như một studio Kids Under Cover.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên dựa trên nhu cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ học vấn, kết quả giáo dục và sức mạnh của tuyên bố sinh viên của họ như một phần trong đơn đăng ký của họ.
Mô tả:
Trong chương trình Pathway, học bổng OUA sẽ chi trả học phí và chi phí sách giáo khoa cho một đến bốn môn học đầu vào đại học. Những môn học này có tín chỉ và có thể hoàn thành bằng cấp nếu đó là những gì người nhận hy vọng làm được. OUA sau đó có thể giúp người nhận tìm được Vị trí được Hỗ trợ của Khối thịnh vượng chung trong bằng cấp và trường Đại học (từ các đối tác của Đại học OUA) mà họ lựa chọn, nơi sinh viên có thể tiếp cận khoản vay của chính phủ để hỗ trợ các kế hoạch học tập hiện tại của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!