Pathway to Victoria Scholarship (VIC)

Giá trị: $2,500
Trường: William Angliss Institute
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tiêu chí đủ điều kiện cho học bổng: - Ra nước ngoài vào thời điểm áp dụng chương trình liên thông - Là một sinh viên mới bắt đầu. - Ghi danh để học ở Victoria (khi biên giới mở) - Chấp nhận Ưu đãi đóng gói với William Angliss Institute bằng cách thanh toán các khoản phí hiện hành * - Tiếp tục và bắt đầu khóa học chính / thứ hai trong gói đó - Không được là sinh viên đang theo học tại William Angliss Institute.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!