Pathway to Victoria scholarship.

Giá trị: AUD$2,500
School: Chisholm Institute
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, sinh viên sẽ phải đăng ký một khóa học đóng gói tại Chisholm và bắt đầu vào cuối năm 2022. Nếu đủ điều kiện, thông tin chi tiết về học bổng sẽ được nêu chi tiết trong thư mời nhập học. Sinh viên phải trả các khoản phí phù hợp với thư mời nhập học để đủ điều kiện nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!