Pathways Scholarships

Giá trị: 20% học phí
Trường: Flinders University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Có sẵn để bắt đầu vào Học kỳ 1 và 2 năm 2021 _ Chỉ dành cho sinh viên mới _ Sinh viên quốc tế trả phí đầy đủ (công dân của Úc và New Zealand và Thường trú nhân Úc hoặc những người có thị thực thường trú khác không đủ điều kiện đăng ký). _ Mở cửa cho sinh viên quốc tế thuộc bất kỳ quốc tịch nào. _ Có sẵn cho những người đăng ký một khóa học đủ điều kiện như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện _ Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào được nêu cho mỗi học bổng ngoài việc đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn bao gồm yêu cầu về tiếng Anh, bất kỳ chủ đề nào là điều kiện tiên quyết hoặc kinh nghiệm làm việc _ Tính đủ điều kiện tiếp tục yêu cầu học sinh phải duy trì điểm trung bình 4,0 và toàn thời gian học tập. Đã hoàn thành xuất sắc Văn bằng, Văn bằng Cao cấp, Bằng Cao đẳng được công nhận của Úc hoặc tương đương _ Đã được cấp tín dụng cho các nghiên cứu Flinders của họ theo Chính sách về Tín dụng cho Học tập hoặc Làm việc trước và đồng thời
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!