Pathways to Victoria Scholarship

Giá trị: $2500
Trường: Australian Cathholic University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 175
Điều kiện nộp học bổng
_ Là sinh viên quốc tế _ Đăng kí khóa học ghi danh hiện tại ở một trong các trường sau: Các Khóa học Tiếng Anh Chuyên sâu dành cho Sinh viên Nước ngoài (ELICOS) với thời lượng tối thiểu 10 tuần Đăng ký khóa học nền tảng liên thông lên đại học Các chương trình bằng cấp (diploma) Chương trình chuẩn bị cho bậc đại học _ Có một Xác nhận Ghi danh (COE) đóng gói cho chương trình liên thông đủ điều kiện và khóa học cấp bằng giáo dục đại học chính của ACU _ Sẽ thực hiện khóa học chính (cấp bằng) tại ACU tại Cơ sở Ballarat hoặc Melbourne. _ Sẽ tuân thủ Hướng dẫn của Chương trình Học bổng Pathways đến Victoria có thể được Bộ Việc làm, Quận và Khu vực của Victoria sửa đổi theo thời gian để đáp ứng các yêu cầu của Chương trình đang phát triển _ Đã thanh toán một khoản đặt cọc không hoàn lại 2.500 đô la cho chương trình cấp bằng chính _ Sinh viên trước đây chưa nhận được học bổng này.
Mô tả:
Được thành lập bởi Chính phủ Victoria để hỗ trợ sinh viên chuyển tiếp trong nước và nước ngoài chuyển tiếp lên các bằng cấp tại các trường Đại học Victoria.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!