Pavonia Scholarship

Giá trị: Tuỳ thuộc vào hồ sơ ứng tuyển
School: Saint Peter's University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Đạt ít nhất 1000 SAT/21 ACT điểm GPA mỗi năm phải đạt điểm B để duy trì học bổng qua năm tiếp theo
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!