Penn State Tuition Assistance Grant (PSTAG)

Giá trị: $100 - $2000
Trường: Pennsylvania State University Park Campus
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 06, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên bậc cử nhân hiện đang theo học tại trường - Sinh viên quốc tế, không phải thường trú nhân tại Mỹ - GPA tối thiểu 3.0 (bậc sau đại học), tối thiểu 2.0 (bậc cử nhân)
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập và điều kiện tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân tại trường, được đánh giá dựa trên thành tích học tập và điều kiện tài chính của ứng viên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!