Petrean Scholarship

Giá trị: Tuỳ thuộc vào hồ sơ ứng tuyển
Trường: Saint Peter's University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Petrean dành cho sinh viên chuyển tiếp có điểm trung bình tối thiểu 3.0 tại cơ sở trước đây.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!