Phil Layton Award Of Excellence In The Arts

Giá trị: $2,000-$4,000
School: Rice University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 10, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm cuối hoặc năm thứ năm tại George R. Brown School of Engineering (thuộc Rice University) - Sinh viên học ngành có liên quan đến nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác hoặc viết.
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng cung cấp cho sinh viên năm cuối hoặc năm thứ năm bậc cử nhân, hiện đang theo học tại trường George R. Brown School of Engineering (thuộc Rice University).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!