Philip Koumides Scholarship and Tributes

Giá trị: $200 - $3000
Trường: Academia International
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng áp dụng cho 2 năm nhập học tại Academia và các học sinh hoàn thành năm đầu tiên sẽ được đánh giá qua các tiêu chí cụ thể. - Học sinh quốc tế: sẽ được hỗ trợ một phần học phí (tối thiểu là 1 học kì trong năm học) - Học sinh nội địa: sẽ được nhận học bổng theo hình thức bursary.
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh được đánh giá qua các tiêu chí: - Quá trình học tập. - Phẩm chất. - Sự tương trợ lẫn nhau. Các tiêu chí sẽ được cân nhắc ngang nhau trong khi quyết định học sinh được nhận học bổng. Chỉ thành tích học tập xuất sắc (mặc dù quan trọng) không phải là chìa khoá duy nhất để dành học bổng.
Mô tả:
Trong sự tưởng nhớ Philip Koumides, CEO của Academia, học bổng Philip Koumides được thành lập để hỗ trợ các học sinh xuất sắc, thể hiện các giá trị mà Philip đề cao.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!