POSTGRAD SOLUTIONS STUDY BURSARY

Giá trị: £500
Trường: University of Glasgow
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Đã nhận được bằng danh dự của Đại học Glasgow hoặc Strathclyde và hiện đang theo học hoặc đăng ký theo học một bằng cấp / khóa học sau đại học tiếp theo tại Đại học Glasgow hoặc Strathclyde hoặc đang ở một trường đại học khác ở Anh hoặc ở nước ngoài; hoặc _ Đã nhận được bằng danh dự của một trường đại học khác ở Vương quốc Anh hoặc ở nước ngoài và hiện đang theo học hoặc đăng ký học một bằng cấp / khóa học sau đại học tiếp theo tại Đại học Glasgow hoặc Strathclyde. _ Giữ một lời đề nghị về một vị trí cho một chương trình giảng dạy sau đại học cho kỳ nhập học 2021-22
Mô tả:
Nếu bạn đang bắt đầu một khóa học sau đại học vào năm 2021 đến 22, bạn có đủ điều kiện để đăng ký một Khóa học về Giải pháp sau Đại học. Mỗi bursary trị giá £ 500 và chúng được mở cho sinh viên từ mọi nơi trên thế giới.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!