Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 30% học phí
Trường: University of Wollongong
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng, sinh viên phải: _ Bắt đầu khóa học Thạc sĩ tại UOW (chỉ có các cơ sở ở Úc) vào năm 2021, ngoại trừ các bằng Tiến sĩ Y khoa, Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Sinh lý học, Giảng dạy, Công tác Xã hội và Tâm lý học. _ Có kết quả học tập xuất sắc (75+ WAM hoặc tương đương) _ Là một sinh viên quốc tế _ Không nhận được bất kỳ học bổng, tài trợ, trợ cấp hoặc chiết khấu nào khác
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!