Postgraduate Courses

Giá trị: £4,000 cho năm đầu tiên
School: Leeds Beckett University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng giảm giá, bạn phải: _ Được đánh giá là có tư cách cư trú 'Nước ngoài / Không thuộc Liên minh Châu Âu' _ Được đánh giá để thanh toán phí ở nước ngoài _ Đang học toàn thời gian khóa học liên quan _ Tích cực đăng ký một khóa học đủ điều kiện _ Là một sinh viên tự túc, đang trả toàn bộ học phí cho năm đó (những sinh viên được nhà tài trợ bên thứ ba, người sử dụng lao động hoặc cơ quan chính phủ trả học phí sẽ không đủ điều kiện) _ Đang học cấp độ đó của khóa học lần đầu tiên (tức là không lặp lại bất kỳ cấp độ nào trong năm đó)
Mô tả:
Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự đa dạng mà sinh viên quốc tế mang lại cho Đại học Leeds Beckett và chúng tôi rất vui mừng được cung cấp các học bổng cho tất cả các sinh viên đủ điều kiện từ quốc gia của bạn
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!