Postgraduate Merit Scholarships

Giá trị: £9,000
Trường: University of Southampton
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đăng ký học bổng này, bạn phải: _ Được xếp loại là một sinh viên quốc tế _ Tự trả phí của bạn _ Giữ một đề nghị có điều kiện hoặc vô điều kiện từ Southampton _ Đang học trên một khóa học đủ điều kiện _ Đáp ứng các yêu cầu học tập _ Thanh toán bất kỳ khoản đặt cọc bắt buộc nào trước ngày được hiển thị trên thư mời của bạn
Mô tả:
Mỗi năm, chúng tôi cung cấp một loạt các học bổng môn học cho sinh viên quốc tế thạc sĩ. Họ được trao tặng dựa trên thành tích học tập. Bạn có thể nhận được tối đa £ 9,000, số tiền này sẽ được khấu trừ vào học phí của bạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!