Pre-Master's Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả những sinh viên nhận được Chứng chỉ Tốt nghiệp về Truyền thông, Kế toán và Tài chính, hoặc Thực hành Công nghệ cho Học kỳ 1 năm 2022, đều đủ điều kiện nhận học bổng 50%.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!