President's Endowed Scholarship

Giá trị: 3000
Trường: Texas A&M University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Thành tích học tập, Khuôn viên trường và các hoạt động cộng đồng, Vai trò lãnh đạo, Việc làm, GPA-3.5 +
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!