President’s Honor Scholarship

Giá trị: $ 2000
Trường: Salem International University
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 05, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có thể đăng ký sau khi hoàn thành học kỳ thứ hai, trong đó họ đã đạt được điểm trung bình tích lũy 4.0. Sẽ có một buổi phỏng vấn học bổng qua Skype.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!