President’s Merit Scholarship

Giá trị: 10000-14000 USD
School: Colorado School of Mines
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA tích lũy – 2.5
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh phải vượt qua tối thiểu 24 tín chỉ mỗi năm học (mùa thu cộng với học kỳ mùa xuân) trong khi duy trì điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.500 để giữ học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!