President’s Scholarship

Giá trị: $16,000/năm
Trường: Trine University
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- GPA đạt từ 3.9 - ACT 27/SAT 1200
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng được xét theo các tiêu chí sau • Hai cuộc phỏng vấn với giảng viên • Bài luận (phải được nhận trước Ngày học bổng) • Điểm trung bình và điểm kiểm tra (nếu có)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!