President's Scholarship Non - resident

Giá trị: $20,000/ 1 năm
Trường: University of Utah
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Hoàn thành tối thiểu 12 giờ tín chỉ mỗi học kì. - Duy trì GPA tích luỹ tối thiểu 3.5 và hoàn thành tối thiểu 24 giờ tín chỉ trong 2 học kì của năm học để tiếp tục nhận học bổng.
Mô tả:
Học bổng tại The U cung cấp để giúp trang trải một phần hoặc toàn bộ học phí và các khoản phí bắt buộc cho sinh viên đăng ký toàn thời gian (12 giờ tín chỉ), học phí khóa học và phí sách điện tử không được coi là phí bắt buộc và không được chi trả bởi học bổng thành tích của trường đại học. Những người nhận được Học bổng của Tổng thống cư trú trong nhà ở trong khuôn viên trường đại học (không bao gồm Căn hộ dành cho Sinh viên Đại học) sẽ nhận được thêm $5.000 hàng năm ($2.500 mỗi học kỳ) vào số tiền học bổng của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!