President’s Silver Anniversay Award for Excellence in Leadership

Giá trị: 6000 CAD
Trường: University of Northern British Columbia
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên đại học toàn thời gian bắt đầu khóa học lần đầu tiên tại UNBC. - Khả năng lãnh đạo được chứng minh và kết quả học tập đạt yêu cầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!