Presidential Premier scholarship

Giá trị: 100%
School: Florida International University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh có điểm trung bình 4.0 và điểm SAT / ACT 1370 là 30 đủ điều kiện. Nó bao gồm toàn bộ học phí và chi phí, và cung cấp một khoản chi phí cho một cuốn sách.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!