Presidential Scholars

Giá trị: 29,000 - 30,500 USD/year
Trường: Hofstra University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình tối thiểu 3,4 (87-89%) SAT / ACT trong khoảng 1310-1600
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!