Presidential Scholarship

Giá trị: $25,000
Trường: Boston University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất được nhận vào Boston University - Để gia hạn học bổng, sinh viên cần hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ mỗi học kỳ và GPA tối thiểu 2.0
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Không cần nộp hồ sơ hay bài luận. Sinh viên chỉ cần nộp đơn xin học bổng trước thời hạn. Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Dành cho các sinh viên năm nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới có thành tích học tập xuất sắc. Học bổng có thể được gia hạn cho 4 năm đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!