Presidential Scholarship

Giá trị: $138,000
School: Bluffton University
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- GPA từ 3.5/4 - Điểm tối thiểu 24 ACT / 1160 trong kỳ thi SAT (đọc và toán) - Đăng ký tham gia xét học bổng Tất cả các sinh viên tham gia đăng kí xét tuyển học bổng sẽ được 1 suốt học bổng trị giá $4,000 trong 4 năm đại học
Tiêu chí xét học bổng
- Nộp một bài luận được chấm bởi hai giảng viên Đại học Bluffton - GPA - ACT / SAT
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!