Presidential Scholarship

Giá trị: Tuỳ thuộc vào hồ sơ ứng tuyển
Trường: Saint Peter's University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình THPT trên 8.5 Điểm thi đầu vào thấp nhất 1300 SAT/30 ACT
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!