Presidential Scholarship

Giá trị: $21,000/năm
Trường: Edgewood College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình chung tích lũy là 3.75 - 4.0 (GPA 3.5-4.0)
Mô tả:
Giải thưởng học thuật danh giá nhất của Đại học Edgewood, Học bổng Tổng thống được trao cho những người có thành tích học tập xuất sắc
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!