Princeton financial aid

Giá trị: 50% - 100% học phí
Trường: Princeton University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên nhập học tại Princeton University có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào điều kiện tài chính của sinh viên
Hồ sơ xin học bổng
- Hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính - Nộp sao kê thuế, giấy tờ chứng minh thu nhập và khoản chi cá nhân
Mô tả:
Princeton University không cung cấp học bổng dựa vào thành tích mà cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Mức tiền tài trợ khác nhau phụ thuộc vào điều kiện tài chính của sinh viên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!