Principal's Scholarship

Giá trị: $4,000 CAD
Trường: Queen's University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm trung học 95.0% - Điểm GPA ít nhất 3.9
Mô tả:
Bất kì học sinh đăng ký hồ sơ vào Queen's University đều được cân nhắc học bổng Principal's Scholarship Principal's Scholarship
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!