Private Scholarships

Giá trị: Thay đổi
Trường: University of Notre Dame
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Liên hệ trường để biết thêm thông tin chi tiết.
Mô tả:
Nhiều tổ chức tư nhân cung cấp học bổng cho sinh viên Notre Dame. Thông tin học bổng có thể được lấy bằng cách liên hệ với các tổ chức dân sự, nghề nghiệp, tôn giáo và các tổ chức cộng đồng khác
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!