Professorial Assistantship Scholarship

Giá trị: 1000$ - 25000$
Trường: Michigan State University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tối thiểu 6.5 IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương.
Mô tả:
- Được trao tặng cho Honors College – những người được mời có thành tích học tập xuất sắc. Học bổng có giá trị 3000$ dành cho những nghiên cứu sinh có sự hướng dẫn của giảng viên hoặc hoạt động học thuật, có thể gia hạn trong bốn học kỳ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!