Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD
Trường: The University of Waikato
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho học sinh xuất sắc hoàn thành khóa Foundation.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!