Provost Award

Giá trị: 8000 USD
Trường: Colorado School of Mines
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điểm GPA tích lũy – 2.0
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh phải vượt qua tối thiểu 75% tín chỉ cố gắng của họ trong khi duy trì điểm trung bình tích lũy 2.000 để giữ giải thưởng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!