Provost Scholarship

Giá trị: 100%
Trường: Georgia Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình đại học. - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOELF.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!