Queen's University International Admission Scholarship

Giá trị: $9,000 CAD
School: Queen's University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
- Là du học sinh quốc tế - Khả năng học thuật xuất sắc
Mô tả:
Du học sinh mọi khoa, ngành sẽ được tự động cân nhắc với học bổng Queen's University International Admission Scholarship.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!