Queen’s University International Admission Scholarship

Giá trị: 9000 CAD
Trường: Queen's University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
Khả năng học tập vượt trội
Mô tả:
Khả năng học tập vượt trội
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!