QUT Centre for Data Science and Queen's Wharf Brisbane scholarships

Giá trị: $28,597 AUD/năm trong 3 năm
Trường: Queensland University of Technology (QUT)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của QUT cho Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) của QUT - Có thể bắt đầu khóa học Tiến sĩ vào năm 2022 - Có bằng danh dự hoặc bằng thạc sĩ bằng nghiên cứu về: kinh tế tài sản, môi trường xây dựng, kinh doanh - Đáp ứng đủ điều kiện cho các yêu cầu nhập học vào chương trình Tiến sĩ tại QUT - Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc. Do hạn chế đi lại của COVID-19, học bổng này chỉ dành cho các ứng viên đã ở Úc và có thể bắt đầu vào năm 2022 Việc cung cấp học bổng có điều kiện là đăng ký thành công và được nhận vào khóa học Tiến sĩ Triết học. Tính đủ điều kiện để được nhận vào một văn bằng nghiên cứu được xác định bởi Trung tâm Nghiên cứu Sau đại học. Yêu cầu kỹ năng dự án Dự án 1 yêu cầu nền tảng về: - Kinh tế học ứng dụng - Tài chính trong tài sản - Xây dựng môi trường. Dự án 2 yêu cầu nền tảng về: - Tiếp thị - Quan hệ công chúng - Tâm lý người tiêu dùng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!