QUT International College Pathway Scholarship

Giá trị: Giảm 25% tổng học phí
Trường: QUT International College
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA: Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh: Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Điều kiện khác: Học sinh từ hina, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Taiwan và Vietnam.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!