Razor’s edge scholarship

Giá trị: USD 22,000
Trường: Nova Southeastern University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: Quan tâm mạnh mẽ đến các vấn đề toàn cầu, quan hệ quốc tế và vai trò lãnh đạo toàn cầu Nếu được chọn, học bổng lưỡi dao cạo sẽ thay thế Học bổng của Trưởng khoa và các điều chỉnh khác để chỉ cần giải thưởng / học phí Sinh viên được yêu cầu sống trong khuôn viên trường
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!