RC & EC (Cappur) Webb Trust (Nông nghiệp)

Giá trị: $ 30.000
Trường: Marcus Oldham College
Hạn nộp hồ sơ: 09 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho các ứng viên đã đăng ký hoặc dự định đăng ký vào Năm 1 của Chương trình Nông nghiệp. Người nộp đơn thành công sẽ nhận được 15.000 đô la trong Năm 1 và 15.000 đô la trong Năm 3 của Chương trình Nông nghiệp.
Tiêu chí xét học bổng
Ứng viên dự định đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào Cao đẳng cho Chương trình Nông nghiệp. Người nộp đơn phải chứng minh nhu cầu hỗ trợ tài chính thực sự.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!