Recognition of Prior Learning

Giá trị: Giấy chứng nhận
School: Australian Institute of Family Counselling
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đăng kí theo mẫu trực tuyến. - AIFC sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về những bằng chứng cần thiết mà bạn sẽ cần cung cấp. Quyết định về khả năng hội đủ điều kiện của bạn đối với RPL sẽ được đưa ra trước khi bạn hoàn thành việc đăng ký.
Mô tả:
Sự công nhận có thể cung cấp cho sinh viên cơ hội đạt được bằng cấp toàn phần hoặc một phần mà không cần phải học các đơn vị bao gồm các kỹ năng mà họ đã có. Điều này có nghĩa là bạn có thể giảm chi phí và thời gian để đạt được chứng chỉ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!