Regents Scholarship

Giá trị: 20000 USD
Trường: University of California, Santa Cruz
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đây là vinh dự cao quý nhất mà Trường trao tặng cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Giá trị của giải thưởng này là 20.000 USD được trả trong vòng 4 năm. Ngoài ra, sinh viên cũng nhận được sự đảm bảo về nhà ở như một phần của giải thưởng. Nó được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!