Registered Nurses

Giá trị: $16,400
Trường: Australasian Academy of Cosmetic Dermal Science
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên sẽ được trao học bổng này dựa trên các tiêu chí sau: - Bằng chứng về việc đăng ký hiện tại với tư cách là Y tá ở Úc HOẶC - Hoàn thành bằng Cử nhân Điều dưỡng được cấp tại Úc trong vòng 5 năm.
Mô tả:
Học bổng này dành cho các Y tá đã Đăng ký đang tìm cách xây dựng kinh nghiệm của mình với bằng ACHW cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu về trị liệu da và thẩm mỹ lâm sàng. Điều này có thể là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi nghề nghiệp hoặc hỗ trợ các dự án bổ sung.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!